Saturday, June 6Tin Tức Bất Động Sản Mới Nhất

Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh

Có lẽ rất nhiều người chưa biết hoặc còn thắc mắc về việc bất động sản như thế nào thì được kinh doanh. Dưới đây là một số thông tin có thể mọi người quan tâm:

Theo Điều 9 Mục I Chương 2 Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2014 quy định điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh như sau:

1. Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;

c) Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh
Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh

2. Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh
Điều kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh

Hotline tư vấn trực tiếp

Hotline Bất động sản

Hoặc để lại thông tin sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Hotline: 0975.860.000
Chat Facebook
Gọi điện ngay
Chat Với Tư Vấn Viên