Bất Động Sản Sài Gòn

Giới thiệu Công ty

Công ty Bất Động Sản Sài Gòn

Tổng Công ty Bất Động Sản Sài Gòn được thành lập theo quyết định số … của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh và chính thức đi vào hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số … do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày ….

cong ty bat dong san sai gon

Công ty Bất Động Sản Sài Gòn

Sau đó, ngày …, Ủy Ban Nhân Dân Thành phố ra quyết định số … về việc tổ chức lại Tổng Công ty Bất Động Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con. Trong đó, Tổng Công ty (được gọi là Công ty mẹ) trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh và đầu tư vốn dưới hình thức sở hữu trong vốn điều lệ của các công ty con và công ty liên kết.

Mối quan hệ giữa Tổng Công ty và các công ty con, công ty liên kết dựa trên nguyên tắc quan hệ sở hữu về vốn điều lệ. Tổng Công ty thực hiện quyền chi phối đối với hoạt động của các công ty này theo tỷ lệ cổ phần chi phối, vốn góp chi phối của Tổng Công ty hoặc quyền chi phối được quy định trong Điều lệ của các công ty.

Tổng Công ty đã chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ – Công ty Con theo quyết định số … ngày … của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty. Kể từ ngày … Tổng công ty họat động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số … do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.

Ngành nghề kinh doanh

 • 1. Đầu tư, quản lý vốn đầu tư và thực hiện trực tiếp sản xuất kinh doanh trong các ngành nghề, lĩnh vực chính :

  • - Kinh doanh địa ốc, kho bãi, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, nhà ở theo Nghị định 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ.

  • - Kinh doanh dịch vụ, kho , bãi, văn phòng cho thuê.

  • - Khảo sát thiết kế, thi công các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

  • - Trang trí nội thất, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các loại công trình xây dựng.

  • - Sản xuất, lắp đặt, sửa chữa duy tu, bảo dưỡng và kinh doanh thang máy, các thiết bị nhà cao tầng.

  • - Kinh doanh vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẳn, vật liệu trang trí nội thất.

  • - Mua bán vật tư, máy móc, thiết bị nghành xây dựng.

 • 2. Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên góp vốn tại các công ty con, công ty liên kết.

 • 3. Kinh doanh dịch vụ bất động sản:

  • - Môi giới bất động sản.

  • - Định giá bất động sản.

  • - Sàn giao dịch bất động sản.

  • - Tư vấn bất động sản.

  • - Đấu giá bất động sản.

  • - Quảng cáo bất động sản.

  • - Tư vấn xây dựng.

  • - Lập dự án đầu tư.

  • - Dịch vụ quản lý chung cư và cao ốc văn phòng.

Ngôi nhà mơ ước